Coronavirus (COVID-19)

In Fryslân werken verschillende organisaties samen om besmettingen van het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Net als de Friese gemeenten is provincie Fryslân aangehaakt. De provincie volgt hierin de adviezen van GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân.

Gewijzigde dienstverlening

Als gevolg van de landelijke maatregelen is de provinciale organisatie alleen beschikbaar voor de meest noodzakelijke dienstverlening. Provincie Fryslân is te bereiken via provincie@fryslan.frl.

Meest gestelde vragen - coronavirus organisatie

Landelijke maatregelen

Het kabinet besloot op dinsdag 13 oktober dat de coronamaatregelen in Nederland weer strenger worden door een gedeeltelijke lockdown om de verspreiding van het virus terug te dringen.

Op 30 september verscheen via Veiligheidsregio Fryslân de daar voor Fryslân bijbehorende noodverordening.

Provinciale maatregelen

Provincie Fryslân treft als gevolg van de maatregelen van de regering zelf ook maatregelen om organisaties in de provincie te helpen in deze crisistijd.

Meer informatie over het coronavirus:

 • Wilt u meer weten over het virus en wat u kunt doen om te voorkomen dat u ziek wordt? Meer informatie vindt u op de website van GGD Fryslân, de website van de Rijksoverheid en op de website van het RIVM
 • Heeft u na het lezen van de informatie op de bovengenoemde websites nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800 - 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over de eigen gezondheid: neem contact op met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 - 229 92 22 (op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur). Check eerst de genoemde websites voordat u belt.
 • GGZ Friesland heeft een corona luisterservice opgezet. Hier kunnen alle Friezen met psychische vragen terecht.
 • Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ 

  Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle maatregelen.

 • Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân

  Op 14 oktober heeft de voorzitter van veiligheidsregio Fryslân, Mr. S. van Haersma Buma, bekendgemaakt dat hij de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân heeft vastgesteld.

 • Friese coronamonitor

  De Friese coronamonitor is voor het zomerreces 12 keer verschenen. Tijdens het reces versturen wij geen monitors, mits er geen belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De monitor bevat een beschrijving van de economische effecten die de Covid-19 uitbraak heeft binnen onze provincie.

 • Informatie en hulp voor ondernemers

  U kunt bij Ynbusiness terecht met al uw ondernemersvragen, ook als u vragen hebt vanwege de coronacrisis.

 • COVID-19 en uw subsidie

  Door de uitbraak van het COVID19-virus is het vanwege de maatregelen die door het Kabinet zijn afgekondigd, voor een aantal van u, niet mogelijk om geplande subsidie-activiteiten uit te voeren. De provincie ontvangt daarover veel vragen. Hierbij willen wij u aangeven hoe wij per situatie omgaan met de gevolgen van de Rijksmaatregelen.

 • Maatregelen voor partners en het openbaar vervoer

  Op deze pagina vindt u de maatregelen die provincie Fryslân samen met partners genomen heeft maar ook de maatregelen wat betreft het openbaar vervoer.

 • Meest gestelde vragen

  Wat betekent het coronavirus voor onze organisatie? Op deze pagina enkele vragen die mogelijk leven rond ons werk en de dienstverlening in deze periode, met daarbij een antwoord.

Pagina opties