Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en de openstellingen.

Het pakket bestaat uit een No- en Moarn-onderdeel

Met het No-onderdeel krijgt de Friese ondernemer de kans om zijn toekomstmogelijkheden te verbeteren. Denk hierbij aan de stagesubsidie, de subsidie voor kleine culturele initiatieven om cultuurmakers te ondersteunen, een ticketregeling om het maken en programmeren van voorstellingen mogelijk te maken en extra activiteiten voor kwetsbare groepen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te stimuleren.

In het Moarn-onderdeel gaat het voornamelijk om structuurversterking, die gerealiseerd wordt door gezamenlijke challenges te organiseren en zo innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en perspectief voor de toekomst te vinden. Zo worden belangrijke vragen aangepakt en komt Fryslân sterker uit de crisis.

Verlenging Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 

Scholen die hun werkweek boeken bij een Friese groepsaccommodatie of een dagexcursie laten organiseren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de subsidieregeling ‘Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021’. Deze regeling is verlengd en uitgebreid en kan worden aangevraagd tót 1 april 2022. De subsidie geldt voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 december 2022.

Scholen kunnen voor meer informatie over de regeling terecht op: www.fryslan.frl/verblijfenexcursie 

Toerisme Collectief Friesland (TCF) zorgt ervoor dat belangstellende scholen en ondernemers met elkaar in contact komen. Scholen die in contact willen komen met Friese groepsaccommodaties kunnen terecht op: www.tcf.frl/nieuws/no-moarn(externe link)  

Programmeringsimpuls culturele activiteiten Fryslân

Culturele instellingen in de provincie Fryslân zoals poppodia, theaters, musea, film- en dorpshuizen kunnen extra ondersteuning aanvragen in de programmering. De regeling wordt met vier maanden verlengd tot 1 april 2022. Voor deze regeling is in totaal 300.000 euro beschikbaar om het risico op exploitatietekorten door coronamaatregelen weg te nemen voor organisatoren.

Meer informatie

Subsidie voor leerwerkbedrijven stages Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Leerwerkbedrijven kunnen nog tot 31 maart 2022 subsidies aanvragen voor stageplekken op het niveau Entree en 2 van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Dit geldt ook voor bedrijven waar stagiaires al gestart zijn.

Meer informatie(externe link)

Subsidie Nieuwe Economie Challenge Fryslân 2021

Indien innovatieve projecten bijdragen aan één of meerdere van de transities in Fryslân: ‘van lineair naar circulair’, ‘van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en ‘van zorg naar preventieve gezondheid’, komen zij in aanmerking voor een subsidie.

Aanvragen kunnen bij de provincie Fryslân ingediend worden.

Subsidies voor digitalisering

Versterk met deze subsidie het digitale bereik en de weerbaarheid van je bedrijf of organisatie.

De hoogte van een subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten exclusief BTW, en een maximum te verstrekken bedrag van € 3.000,-. De subsidie kan worden aangevraagd voor een of meer van de volgende activiteiten:

  • De afname of aanschaf van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier;
  • De verbetering van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering door een externe digitale leverancier;
  • De uitvoering van een scan voor cybersecurity ter versterking van je digitale weerbaarheid.

De subsidie kan bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)(externe link) aangevraagd worden.

Subsidies voor de Friese retailsector

De huidige subsidie wordt aangepast en verlengd tot en met 30 september 2022. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf vandaag per winkelgebied in plaats van één maximaal twee keer voor één of meerdere van de in de regeling genoemde activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal 50% met een maximum van € 24.999,-. De overige financiering dient door andere private of publieke partijen te worden opgebracht.

Meer gedetailleerde informatie over de Subsidieregeling Friese Retailaanpak en het aanvraagformulier. 

Nieuwe subsidies voor innovatieve ondernemers

Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw subsidie aanvragen voor het door ontwikkelen van innovaties. De subsidieregeling nieuwe economie challenge kan ingezet worden om loonkosten, advieskosten en materiaalkosten gedeeltelijk te vergoeden bij innovatieve projecten.

Een mooi voorbeeld is het bedrijf Elzinga & Van der Krieke in Drachten dat gespecialiseerd is in onder andere spuitgieten. Dit bedrijf  heeft met een eerdere subsidie een machine kunnen ontwerpen waarmee uit eigen bedrijfsafval magazijnbakjes gemaakt worden. Directeur Wietse Elzinga: “Subsidie kan het verschil maken tussen onderzoek en productie in Nederland of niet.”

Omdat corona een grote impact heeft op onze gezondheid maar ook brede welvaart, kijken we gezamenlijk naar een innovatieve toekomst. Ondernemers kunnen daarom gebruikmaken van verschillende financiële regelingen uit het Herstelpakket Lok op 1: No en Moarn.

Subsidie aanvragen

De regeling is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Het subsidiepercentage is 50% in plaats van 70% bij de eerdere regeling. Daarnaast is het aantal transities waaraan projecten bij moeten dragen teruggebracht van 5 naar 3. Projecten die bijdragen aan de transitie van ‘lineair naar circulair’, van ‘fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en van ‘zorg naar preventieve gezondheid’ komen in aanmerking voor de nieuwe regeling.