Deze regeling is gesloten, het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Bent u eigenaar van een gebouw binnen bestaand bebouwd gebied of eigenaar van een karakteristieke boerderij buiten bestaand bebouwd gebied? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor het herbestemmen van dit gebouw naar nieuwe zelfstandige woonruimte of flexwoonruimte. Van 1 juli 2022 tot en met 24 december 2022 wordt de subsidieregeling opengesteld.

Specifiek wordt voor het herbestemmen van karakteristieke boerderijen tot zelfstandige woonruimte buiten bestaand bebouwd gebied € 150.000 beschikbaar gesteld. Voor het herbestemmen van gebouwen binnen bestaand bebouwd gebied tot flexwoonruimte (tijdelijke zelfstandige woonruimte voor maximaal 15 jaar) wordt een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld. Voor de herbestemming van andere gebouwen tot zelfstandige woonruimte binnen bestaand bebouwd gebied is € 960.500 beschikbaar. In totaal is er in 2022 een bedrag beschikbaar van € 1.335.500(eksterne keppeling)

Informatie over de subsidieregeling

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u op het moment van aanvragen in elk geval eigenaar van het gebouw te zijn. Verder dient voor alle onderdelen waarvoor u de subsidie aanvraagt het gebouw nog niet aangemerkt te zijn als woonruimte. U dient aan te tonen dat de voorgenomen activiteit leidt tot de realisatie van zelfstandige woonruimte. Wij vragen van u ook een schriftelijke verklaring van de gemeente dat deze bereid is medewerking te verlenen aan de transformatie naar zelfstandige woonruimte. 

Het is belangrijk dat u nog niet bent begonnen met de feitelijke bouwwerkzaamheden. Dat kunt u pas doen nadat de aanvraag is ingediend.

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren.

Hoofdstuk 2 is bedoeld voor Herbestemmen binnen bestaand bebouwd gebied (woonruimte en flexwoonruimte)

Hoofdstuk 3 voor Herbestemmen karakteristieke boerderijen buiten bestaand bebouwd gebied.

Bestaand bebouwd gebied kunt u zo controleren:

Het is belangrijk het juiste aanvraagformulier te gebruiken.

Meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u vinden in de regeling en de toelichting op de regeling. U kunt de regeling en de toelichting vinden via de volgende link.(eksterne keppeling)

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is € 7.500,- per nieuw te realiseren zelfstandige woonruimte met een maximum van € 50.000,- per gebouw.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
  3. Vul de antwoorden in;
  4. Print het formulier uit;
  5. Onderteken het formulier;
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden;
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.