Samenvatting

Wilt u in, onder of naast een provinciale weg graven? Dit mag alleen als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie Fryslân heeft.

U mag alleen in, onder of naast een provinciale weg graven als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie Fryslân heeft.
Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn:

  • kabels en leidingen onder de weg aanleggen of verplaatsen;
  • bouwwerken naast de weg plaatsen;
  • naast de weg naar archeologische vondsten of sporen graven;
  • maken van proefsleuven e.d..

Voor graafwerkzaamheden gelden regels. Deze zijn er onder andere om een goede doorgang van het verkeer en onderhoud aan de wegen te garanderen. U vindt de regels in de provinciale wegenverordening(eksterne link).

Voor graafwerkzaamheden in provinciale wegen kunnen ook nog andere vergunningen of meldingen nodig zijn. Zo moet u voor mechanische graafwerkzaamheden in provinciale wegen ook een graafmelding (KLIC-melding)(eksterne link) doen bij het Kadaster. Verder heeft u misschien een ontgrondingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Ontgrondingsvergunning(eksterne link)'.

Voorwaarden

De provincie Fryslân beoordeelt per geval of zij een vergunning of ontheffing verleent. Hieraan kan zij voorschriften verbinden om bijvoorbeeld te voorkomen dat het wegverkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Aanpak

Om een vergunning of ontheffing van de wegenverordening aan te vragen, geeft u onder meer door:

  • naam, adres, woonplaats;
  • omschrijving van de werkzaamheden;
  • reden van de werkzaamheden;
  • tekeningen van de werkzaamheden.

Contact

U vraagt de vergunning of ontheffing voor het uitvoeren van de graafwerkzaamheden in provinciale wegen aan bij de provincie Fryslân.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne link)