Samenvatting

Op een geluidsbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie Fryslân stelt elke 5 jaar een nieuwe kaart vast. U kunt de kaart online inzien.

Open grote kaart (met meer informatie)(eksterne keppeling)

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie Fryslân stelt elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart vast om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen kan de geluidsbelastingkaart inzien.

Op de geluidsbelastingkaart staat:

  • de geluidsbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidsbelastingkaart;
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

Voorwaarden

De provincie Fryslân stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een weg als:

  • het om een provinciale weg gaat;
  • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren.

De provincie Fryslân stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een spoorweg als:

  • het niet om een hoofdspoorweg gaat;
  • er meer dan 30.000 keer per jaar een trein passeert.

Termijn

De geluidsbelastingkaart wordt iedere vijf jaar vernieuwd en vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)
Besluit geluid milieubeheer(eksterne keppeling)
Regeling geluid milieubeheer(eksterne keppeling)