Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan 11 inisjativen yn ’e regio Fryske Waadeilannen. Yn ’e tredde iepenstellingsperioade fan 2022 giet mei-inoar goed 197.000 euro nei projekten foar leefberens yn ’e mienskip. Ien fan ’e projekten dy’t honorearre is, is ‘Beweeg- en beleeftuin De Stilen’.

Op aventoer yn ’e tún

Wensoarchsintrum De Stilen yn West-Skylge wol in beweech- en beleeftún realisearje foar de bewenners fan it sintrum. Dy tún wurdt oanlein om it deistich bewegen te stimulearjen op in wize wêrby’t minsken inoar ek moetsje kinne. De tún is net allinnich tagonklik foar de bewenners fan De Stilen, mar ek foar eilanners en toeristen. Frijwilligers helpe by it delsetten fan ’e fitnesstastellen en it oanklaaien fan ’e tún mei planten en oare dekoraasje.

De projektkosten binne mei-inoar 149.300 euro. Ut it IMF wei wurdt 59.720 euro oan subsydzje bydroegen.

Iepen Mienskipsfûns

Yn 2023 kin ek wer subsydzje oanfrege wurde. De earste oanfraachperioade rint fan 16 jannewaris o/m 2 febrewaris (17.00 oere) 2023. De wichtichste betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan ’e leefberens. Sûnt koart kinne ynwenners fan ’e Fryske Waadeilannen ek ideeën yntsjinje dy't in nij proses of produkt op it eilân bringe.

Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.streekwurk.frl/imf(externe link).

Initiatief

Aanvrager

Bijdrage

Investering

Grote projecten

Beweeg- en beleeftuin De Stilen

Zie beschrijving hoofdartikel

Stichting Vrienden van De Stilen

€ 59.720

€ 149.300

Middelgrote projecten

Terschelling TV scherp in beeld

Terschelling TV (TsTv) bestaat sinds 2018 en brengt op het eiland allerhande activiteiten in beeld. Tijdens de corona is gebleken dat dit een sociale functie vervult voor de doelgroep die om wat voor reden dan ook niet meer mobiel genoeg is om activiteiten live te bezoeken. Via de uitzendingen op TsTv blijven ze toch betrokken. Voor de aanschaf van duurzame apparatuur, uitbreiding van het programma aanbod, begeleiden en opleiden van vrijwilligers en het archiveren van het materiaal komt TsTv in aanmerking voor subsidie.

Stichting Terschelling TV

€ 21.968

€ 81.171

In mijn buurt

Op de Friese Waddeneilanden wordt een onderwijsprogramma opgestart onder de naam Oorlog in mijn buurt. Via gastlessen, interviews en presentaties ontmoeten kinderen de nog levende ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zo wordt de geschiedenis levend gehouden en ook doorgegeven voor de toekomst.

Stichting In mijn buurt

€ 23.893

€ 59.732

Mondzorg op Vlieland

Op Vlieland is er al een aantal jaren geen structurele mondzorg terwijl dit wel een basisbehoefte is in de algemene gezondheidszorg. In het nieuwe welzijnsgebouw De Vliestroom is op Vlieland nu een ruimte gereserveerd voor een tandartspraktijk. Voor de inrichting is subsidie aangevraagd om mondzorg structureel op het eiland aan te kunnen bieden.

Stichting Vrienden van Boswijk

€ 35.000

€ 122.000

Zwoegervrij Terschelling

De zwoegerziekte is een besmettelijke aandoening bij schapen in Nederland. Op Terschelling wil de Schapenhoudersvereniging de totale populatie schapen en geiten van het eiland zwoegervrij maken en houden. Dit gebeurt door d.m.v. bloed- en melkonderzoeken vast te leggen waar de zwoegerziekte voorkomt en zo tot een aanpak van de ziekte te komen.

Schapenhoudersver-

eniging Terschelling

€ 19.160

€ 47.900

Kleine projecten

Jeugd roeien Terschelling, klaar voor de toekomst

Elk jaar is er op het duinmeerje van Hee een roeiwedstrijd voor de Terschellinger basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8. Dit gebeurt in speciale jeugdsloepen van de Terschellinger Roei Vereniging. Met subsidie kunnen deze sloepen worden opgeknapt, van dekzeilen worden voorzien en kunnen er twee trailers voor het vervoer worden aangeschaft. Zo blijft de traditie van het jeugdroeien, als belangrijke bron van aanwas van toekomstige volwassen roeiers, behouden voor het eiland.

Terschellinger Roei Vereniging

€ 2.621

€ 6.552

Unieke vondst in het slik wordt zichtbaar

Met het plaatsen van een informatiezuil aan de Postweg op Vlieland kan het publiek alles lezen over een historisch pinkachtig wrakje. Dit bijzondere scheepje ligt al bijna 500 jaar op de bodem van de Waddenzee en is in 2014 ontdekt. In het najaar van 2023 wordt ook nog een tentoonstelling ingericht in het museum Tromp’s Huys op het eiland.

Werkgroep pinkachtig wrakje

€ 2.924

€ 7.306

Jeu de boules op Schiermonnikoog

Jeu de boules is een laagdrempelige sport voor jong en oud. Op Schiermonnikoog worden twee nieuwe banen aangelegd om lekker te bewegen. Voor de toeschouwers worden er bankjes geplaatst. Bijvangst is dat de ouderen zo spelenderwijs in contact komen met de jeugd.

Sportraad Schiermonnikoog

€ 5.000

€ 12.600

Beleef de Amelander oester

Visserijbedrijf Oud wil op Ameland het verhaal achter de oester vertellen en bekender maken bij een groot publiek. Bij het bedrijf komt een bezoekerscentrum en een werkruimte. Hier kunnen gasten worden ontvangen die zo de oester beter leren kennen en ze ook kunnen proeven.

H.O. Oud

€ 10.000

€ 79.468

Groene stroom Waddenhaven Ameland

Voor het opwekken van groene stroom komt op de pier bij het Leije Gat bij de jachthaven van Nes een Ecoplant. Dit zonnepaneel dat meedraait met de zon doet qua vormgeving denken aan een sierlijke bloem. Op het veldje waar het paneel komt te staan worden wilde bloemen geplant.

Stichting Jachthaven Het Leije Gat

€ 9.400

€ 23.500

Nieuw jasje kantine sportclub Nes Buren

Lokale ondernemers en vrijwilligers zetten de schouders onder het opknappen van de kantine bij de Jaap Klaassen Sporthal. Het meubilair, de gordijnen en de vloer worden vervangen en de muren worden geschilderd. De ruimte is daarmee weer klaar voor gebruik door eilanders en zo weer een visitekaartje voor bezoekende sporters vanaf de wal.

Sportclub Nes Buren

€ 7.662

€ 19.156