Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Informerende digitale bijeenkomst – Zet ‘Lok op ien’ in Fryslân

Op dinsdag 16 februari 2021 van 14.00 - 15.45 uur organiseren Kansfonds en provincie Fryslân een informerende digitale bijeenkomst over het ‘Fûns Lok op ien’. Dit is voor uw sociaal-maatschappelijke organisatie een mooie gelegenheid om daar kennis van te nemen en mogelijk uw kansen te grijpen.

Tip: Wilt u nu al meer weten? Bekijk dan alvast de beoordelingscriteria hieronder of lees meer over het fonds op de website van Kansfonds(eksterne link).

In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. De provincie Fryslân en Kansfonds werken nauw samen aan het ‘Fûns Lok op ien’,  dat als Fonds op Naam is ondergebracht bij Kansfonds.

Man met schaduw van een hand op zijn gezicht en een oude man staart uit het raam

Samen op weg naar een inclusieve samenleving

Kansfonds en de provincie Fryslân slaan de handen ineen om Friese initiatieven te helpen waarin mensen naar elkaar omzien. Kansfonds gelooft in een samenleving waarin plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen. De provincie heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie.

Een veilige sociale omgeving en sociale contacten zouden voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Om die reden willen Kansfonds en de provincie Fryslân projecten mogelijk maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. Zo willen we mensen in staat stellen om op een inclusieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.

Projectvoorstellen die bijdragen aan bovenstaande en die invloed hebben op provinciale schaal, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’.

“In feilige sosjale omjouwing en sosjale kontakten drage by oan in brede wolfeart yn Fryslân, sadat de ynwenners fan ús provinsje har gelokkich fiele kinne. Der binne yn Fryslân in soad minsken, organisaasjes en ynstânsjes dy’t har hjir foar ynsette wolle. Dy wolle wy stimulearje en fasilitearje mei it Fûns Lok op ien.” – gedeputeerde Douwe Hoogland

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld volgens de richtlijnen(eksterne link) van Kansfonds. Projectvoorstellen moeten voldoen aan tenminste twee van de volgende vier randvoorwaarden:

  • Vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen.
  • Empowerend.
  • Met blijvend effect na de projectperiode.
  • Tot stand gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met commitment van de gemeente(n).

Een aanvraag indienen

Op 1 mei 2020 is het ‘Fûns Lok op ien’ gelanceerd. Vanaf die datum kunnen maatschappelijke organisaties in Fryslân een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. Wilt u een aanvraag indienen? Doe dan eerst een vooraanvraag(eksterne link). Daarna nodigt Kansfonds u uit om een volledige aanvraag in te dienen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Kansfonds. Zij zijn alle werkdagen bereikbaar op tel. 035 - 624 96 51. U kunt ook een mail sturen naar info@kansfonds.nl met vermelding van uw contactgegevens. De projectadviseurs Frédérique van Middelkoop en Bram Truijen denken graag met u mee wat het ‘Fûns Lok op ien’ voor u kan betekenen.

Logo's van het Kansenfonds en de provincie Fryslân