Het beleid van Europa is gericht op klimaat, modernisering op een duurzame manier en het vergroten van de sociale samenhang. Dat biedt de komende decennia volop kansen voor regio’s omdat ze uitgedaagd worden een bijdrage te leveren aan die Europese ambities. Die kansen zijn er zeker ook voor Fryslân, maar door onze kleinschaligheid en de vaak gebrekkige samenwerking moeten we er hier harder voor werken om die te benutten. Daarom hebben de provincie Fryslân, alle achttien Friese gemeenten en drie Friese kennisinstellingen besloten tot een krachtige gezamenlijke inzet op Europa.

Uitgangspunten:

 • Wat heeft Fryslân Europa te bieden? (niet halen maar brengen);
 • Inhoudelijke focus op sterke punten binnen Duurzame Dynamische Delta Fryslân;
 • Samenwerking Friese partners (provincie, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, clusterorganisaties, IPF);
 • Meer en betere Friese projecten om Europese ambities waar te maken.

Wat kunt u verwachten:

 • Informatie: screenen en filteren van calls en tenders;
 • Workshops en trainingen;
 • Ondersteuning inschrijven op calls en tenders (vouchers);
 • Database Friese ideeën en projecten;
 • Adviseren, verbinden en coachen;
 • Initiëren en aanjagen onderscheidende projecten (‘Lighthouse’): subsidie voor werkbudget + externe projectleiding;
 • Kennisuitwisseling;
 • Netwerken en coalities.
  • Internationale partners in beeld brengen;
  • Bemiddelen en verbinden;
  • Netwerkvorming en coalitieontwikkeling (vouchers);
  • Beïnvloeding programma’s en beleid.