Een dame fietst op het fietspad langs de weg door de weilanden

Fryslân Fytslân

Fryslân Fytslân is het huidige fietsbeleid en gemaakt in 2005. In die tijd is veel veranderd, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van elektrische fietsen. Daarom is Fryslân Fytslân toe aan vernieuwing. Provinciale Staten gaven oktober 2020 het startsein om hiermee te beginnen. Het nieuwe beleid moet toekomstbestendig worden, waarbij de mening van de mienskip een belangrijke factor is.