Samenvatting

In de periode tussen 1 september en 31 januari is het verboden om organische meststoffen te gebruiken op bouw- en grasland. Wilt u een ontheffing op dit verbod? Bijvoorbeeld in het kader van gebruiksexperimenten. U kunt de ontheffing bij de provincie Fryslân aanvragen. De provincie verleent de ontheffing in de periode tussen 1 en 15 september.

Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost;
  • zuiveringsslib;
  • overige organische meststoffen.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân. De provincie verleent de ontheffing wanneer de minister van Economische Zaken en Klimaat  (EZ)(eksterne keppeling) en de Technische commissie bodembescherming(eksterne keppeling) van de aanvraag op de hoogte zijn. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving