Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? U moet dit melden aan de provincie Fryslân. Soms is een melding alleen niet genoeg. Bijvoorbeeld als het evenement de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar brengt. Dan moet u toestemming aanvragen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie Fryslân. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg;
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie Fryslân;
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Contact

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie Fryslân. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Wet- en regelgeving

Binnenvaartpolitiereglement(externe link)