Samenvatting

Bezit u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen en bent u houder van een winningsvergunning? U moet eenmalig een bedrag aan de provincie Fryslân betalen voor de winning van koolwaterstoffen.

Als u houder bent van een winningsvergunning en u gebruikt een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen, moet u eenmalig een bedrag aan de provincie Fryslân betalen. Bij een medehouderschap betaalt de medehouder.

Voorwaarden

U moet het eenmalige bedrag betalen aan de provincie als:

  • u (mede)houder bent van een winningsvergunning;
  • binnen deze provincie gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen;
  • de mijnbouwwerken die u nodig heeft aanwezig zijn op het terrein.

Contact

U moet het bedrag betalen aan de provincie Fryslân. Het bedrag moet binnen een maand na vaststelling van de hoogte van het bedrag betaald worden. De provincie maakt de hoogte van het bedrag bekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.

Kosten

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van het terrein.

Wet- en regelgeving

Mijnbouwwet(eksterne keppeling)