Dinsdag 5 juli organiseerden we in samenwerking met LTO Noord een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân 2030. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen die er leven bij de Friese boeren te beantwoorden. Vragen over stikstof in het algemeen en de huidige ontwikkelingen rondom de reductiedoelstellingen vanuit het Rijk in het bijzonder.

Terugkijken

De gehele bijeenkomst kunt u terugkijken en luisteren via YouTube(externe link).  

Vragen

Er zijn in de chat heel veel vragen gesteld. Lees hieronder de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de bijeenkomst: