Binationale agenda voor duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee.

De doelen van het project vinden hun neerslag in vier takenpakketten:

  1. Bewustmaking van, en enthousiasmering voor de Waddenzee;
  2. Kennis en de vorming van een kennisnetwerk voor de Waddenzee;
  3. Verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee;
  4. Communicatie over het Waddenzee buiten de regio.

Het projectgebied loopt van de Nederlandse kustgebieden van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en omvat ook het binnenland dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee. Met het project “Wadden-Agenda” ontstaat een nieuwe uitvoeringsgerichte structuur van de grensoverschrijdende Waddenzee-samenwerking, die duurzaam toerisme voor het behoud en de bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal stelt.

De diverse maatregelen worden grensoverschrijdend gecoördineerd en omgezet door een projectconsortium dat bestaat uit de volgende zes partners:

  • Ostfriesland Tourismus (lead partner);
  • Die Nordsee GmbH;
  • Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer;
  • Internationale Dollard Route e. V.;
  • Provincie Fryslân;
  • Marketing Groningen

Geplande projectkosten € 2.601.476,16

Projectlooptijd 1.10.2015 - 30.9.2019