Boomgaard De Wichterij is de winnaar van de LF2028-prijs in de regio Noordoost-Fryslân. Initiatiefneemster Lotte Daalman ontving de bijbehorende cheque van 2028 euro uit  handen van adviescommissielid Han Westerhof. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van deze subsidie kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio.

De Wichterij

Boomgaard de Wichterij is een micro-onderneming in Harkema die als doel heeft om de cultuurhistorische wichterbomen in de regio in ere te herstellen. In de boomgaard worden de wichterbomen en een bramenbos aangeplant. Ook worden er bloemenmengsels gezaaid ter bevordering van de biodiversiteit. Er wordt samengewerkt met diverse regionale partijen, zoals landschapsbeheer Fryslân. Zij leggen de dykswallen aan. De wichter is een sterke en eigenwijze boom die van oorsprong uit de Wâlden komt. Van de oogst worden nieuwe producten ontwikkeld. Hiervoor werkt De Wichterij samen met Stichting Wrâldfrucht. Deze stichting zet zich in voor behoud van oude rassen en gewassen. Met het streekmerk Wâldpyk stimuleren zij authentieke producten en diensten uit de Friese Wouden.

Jury

De jury prijst de veelzijdige opzet van het plan. Naast de keuze voor een cultuurhistorische boom wordt de kennis erover verspreid via een platform. De boomgaard biedt ruimte aan vele andere planten en insecten, maar ook is het voor vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om te groeien. De jury hoopt dat De Wichterij zowel ondergronds als bovengronds veel vertakkingen in de Wouden krijgt. We komen graag een keer proeven.

De jury bestaat uit Judith Baarsma van Keunstwurk en Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028).