WSW - zaterdag

2. 8.00 uur - 11.00 uur fotografieworkshop door Marcel van Kammen

Marcel van Kammen, bekend en geroemd om zijn prachtige natuurfoto’s,  neemt je mee op ‘expeditie’. Tijdens een drie uur durende workshop leert Marcel je de kneepjes van het vak.

Locatie: Verzamelen op het parkeerterrein tussen de Oostersingel en Westersingel in Noardburgum).

Maximaal 10 deelnemers, VOL = VOL! Opgeven kan via de mail bij Marcel: info@momentsofnature.nl 

3. 10.00 uur -11.00 uur: Excursie Weidevogelgebied Stinswei Garyp

De provincie Fryslân was verplicht tot weidevogelcompensatie door de aanleg van de Sintrale As. Aan de Stinswei bij Garyp is een weidevogelgebied gerealiseerd van circa 100 hectare, inclusief bijbehorend kwelbeheer. Dit gebied is al een succes gebleken; de weidevogelstand is omhoog gegaan. De vogelwacht geeft informatie over de vogelstand in het gebied en de mozaïekbeheerder van de NFW verteld over de uitvoering van de werkzaamheden die gedaan zijn in het kader van compensatie van weidevogelgebied.

Deelname is gratis. Opgave via de mail r.vries52@gmail.com 

Locatie: Stinswei Garyp, verzamelen bij de kleine windmolen en infobord over gebied.

4. 13.00 uur Fietstocht vanaf Kruisweg Damwâld

Vanaf 13.00 uur kunt u starten met een fietstocht van ca. 20 km vanuit De Krúswei te Damwâld. De fietstocht gaat over nieuwe fietspaden en langs nieuwe natuur die in het kader van de gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn aangelegd. Daarnaast gaat de fietstocht langs een groot deel van de activiteiten die in de andere dorpen wordt georganiseerd. Halverwege hebben de fietsers gratis toegang tot De Sûkerij, het openluchtmuseum in Damwâld.

Vanaf ca. 15.00 uur start er een groot feest op de Krúshoeke in Damwâld, met de officiële opening van de Haadwei (m.m.v. B&W Dantumadiel en Geert van Túnen). Er vinden tal van activiteiten plaats waaronder spijkerbroekhangen, een demonstratie countryline-dancing en een dorpsbarbeque. Afsluitend vindt het eerste Wâldster Pún Feest plaats met muziek van Griet Wiersma, het laatste optreden van Jelle B. (!), een kinderdisco en de feestband Gang is alles!

Deelname is gratis. Opgave niet nodig.

Locatie: start en einde, De Krúswei Damwâld

5. 12.00 uur – 16.00 uur Activiteiten bij Haventje, De Falom

De Falom grenst aan het prachtige natuurgebied De Houtwiel en De Falomster Leijen. Het gebied kan wandelend, fietsend of met de praam verkend worden. Maak kennis met de Schotse Hooglanders. Bij het haventje zijn diverse proeverijen en ondertussen genieten van optredens van popkoor Samar. Voor de kinderen zijn er ponyclinics, een waterbal op de Falomsterfeart en boven de vuurkorf kan smores gemaakt worden.

Locatie: Haventje De Falom

6. 12.00 uur – 18.00 uur Stratenfestival De Westereen

Tussen 12.00 uur en 18.00 uur verandert het terrein rondom de Ferbiningstsjerke in een heus festivalterrein. Maar liefst 4 podia met optredens van, onder andere, Rockville, Bad-End, Marcel Smit, Carla de Bruine en Piter Wilkens.  Toneel- en straatacts van o.a. jeugdcircus Saranti,  dans en sport, workshops, een braderie en nog veel meer verrassingen vormen het decor van het stratenfestival in De Westereen.

Locatie: terrein rondom Ferbiningstsjerke

7. 10.00 uur – 16.00 uur Feanwâlden / Feanwâldsterwâl

Vanaf het station bij Feanwâlden rijdt een paardentram heen en weer naar boerderij De Omleiding. Hier kunt u op een leenfiets stappen en het gebied verkennen. Daarnaast kunt u op een praam stappen voor een prachtige rondvaart door het gebied of zelf met de kano het gebied verkennen. Bij de boerderij kunnen de kinderen op de klimwand, het springkussen, boogschieten en kunnen er broodjes op het kampvuur worden geroosterd.

Locatie: De Omleiding, Bûtefjild 24 Feanwâlden

8. 13.00 – 16.00 Brûsplak, Landgoed Mariahoeve Feanwâlden

Hoe krijgt het veenweidegebied in Noordoost-Fryslân een duurzamer watersysteem? In het project Better Wetter wordt daar hard aan gewerkt.

Door een ander waterbeheer zullen delen van het land te nat worden om er koeien te weiden. Voor die delen heeft de boer met de natte teelt een alternatief. Het gaat dus niet om een totale omschakeling van veehouderij naar het kweken van natte teelten.

Maar wat voor natte teelten zijn er? En wat kan je daar vervolgens van maken?

Locatie: Landgoed Mariahoeve, Bûtefjild 5 Feanwâlden

9. 14.00 uur – 16.00 uur Wandel en- fietstochten Noardburgum

Tussen 14.00 uur en 15.00 uur kan gestart worden met een wandel of fietstocht vanaf MFC De Balstien in Noardburgum. De routes gaan langs het mooie gebied rondom de Sintrale As. Bij MFC De Balstien staat een springkussen voor de kinderen en brassband Bernlef zal een klein concert geven om 16.15 uur. Daarnaast zijn het Klompenmuseum en de Fierljeppolder op de Dr.Ypeylaan geopend en vrij toegankelijk voor bezichtiging en activiteiten.

Locatie: start – en eindlocatie: MFC De Balstien, Noardburgum

Deelname is gratis

10. 11.00 – 19.00 uur, diverse activiteiten Sumar

Doe mee aan de historische wandeltocht, onder leiding van een gids, door de kern van Sumar, ga met de bus door het buitengebied van Sumar, bezoek korenmolen De Hoop en ga daar pannenkoeken en poffertjes bakken. Kom naar de oldtimershow, kramen met oude ambachten op het dorpsplein en sluit gezellig af op het dorpsplein met live muziek.

Locaties:

Historische wandeltocht, Knilles Wytseswei: 11.30 uur en 14.30 uur

Busrit, met gids, door buitengebied,  Knilles Wytseswei en Joute van der Meerwei, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur

Korenmolen De Hoop,  Knilles Wytseswei 5, Sumar

Pannenkoeken/ poffertjes bakken : 12.00 uur – 16.00 uur

Oldtimershow bij Jelle Batema, Hearewei 58 Sumar : 11.00 – 16.00 uur

Kramen met oude ambachten en live muziek op het dorpsplein 11.00 uur – 16.00 uur

Optreden van de band Vreemdt op het dorpsplein: 17.00 uur

Opgeven voor de hobby- ambachtsmarkt? dat kan via dorpsvereniging@sumar.nl   Facebook Doarpsbelang Sumar of  06-20946732

11. 13.00 uur – 16.00 uur, Scénes uit de voorstelling Oera Linda bij zonnepont Schalkediep

Een terugblik op het in juni en juli gehouden iepenloftspul Oera Linda met korte scenes, tijdens het wachten en tijdens de overtocht over het Prinses Margrietkanaal. 

Locatie: Veerpont Schalkediep, Monnikenweg, Suwâld

12. 10.30 uur – 16.00 uur, Activiteiten bij dorpstuin, Maskelyn en tuin Bennemastate Hurdegaryp

Tussen 10.30 en 16.00 kunt u op verschillende locaties in Hurdegaryp genieten…

De prachtige Vlaskamptuin achter Bennemastate is de hele dag te bewonderen.

In het Maskelyn is een expositie van amateur kunstenaars en zijn er werkstukken van de basisschoolleerlingen uit Hurdegaryp te bewonderen. Zelf kunt u ook creatief aan de slag onder leiding van een kunstenaar.

Bij de dorpstuin, achter de volkstuintjes bij de Jintewarren is een open dag, vieren we het oogstfeest en zijn er diverse workshops te volgen.

Locaties:

Tuinen Bennemastate, Rijksstraatweg 165

MFC It Maskelyn, Easteromwei 5a

Dorpstuin, achter de volkstuintjes bij de Jintewarren

13. 10.00 uur – 17.00 uur, diverse activiteiten bij Om de Dobben

Een breed gedragen particulier initiatief voor de ontwikkeling en beleving van een bijzonder landschap. Een landschap met pingoruïnes, dobben, singels en houtwallen. Een plan waarbij educatie, toerisme en recreatie bij elkaar komen en elkaar aanvullen, dat is ‘Om de Dobben’.

Deze dag worden er natuurexcursies gegeven op en om het terrein van Om de Dobben en hangt er een overzicht van de gebiedsontwikkeling De Centrale As in de kapschuur.

Na 17.00 uur nog niet uitgewandeld en/ of gespeeld? Dan kunt u een lekker hapje eten in de brasserie en genieten van de natuur.

Rolstoelvriendelijk: Er is een rolstoel beschikbaar voor de excursies. Zeker zijn van gebruik van de rolstoel? Neem dan even contact op met Om de Dobben/ Theun Pietersma op 0511-227800

Locatie: Langelaan 10, Burgum

14. 10.00 uur - 16.00 uur Natuurexcursies door It Fryske Gea bij de Sippen-finnen

Ga mee op zoek naar sporen van wilde dieren, geniet van de schoonheid van de natuur tijdens een prachtige wandeling. De gids van It Fryske Gea vertelt je met liefde meer over de natuur die voor je ogen verschijnt. In natuurgebied De Sippen-finnen groeit, o.a. de padderus, veldrus, de Spaanse ruiter, wilde gagel en galigaan.

Excursie start om 10.00 uur en 13.00uur

Startlocatie: parkeerplaats aan de Ottemaweg bij het begin van het Koekoekspaad.

15. 10.00 uur – 16.00 uur openstelling boerderijen

Door de ruilverkaveling van De Centrale As zijn een aantal boerderijen verhuisd. Een aantal van deze boerderijen stelt haar deuren open voor bezoekers.

Maatschap De Boer – Stinswei 5 Garyp 12.00 – 16.00 uur

 Hekstra – Tsjerkeloane 49 Walterswâld 10.00 – 16.00 uur

16. 14.00 uur – 16.30 uur Kruidenwandeling Noardburgum

Aan iedereen die geïnteresseerd is in planten, kruiden en bomen, draagt Tjitske graag haar kennis over. Ze neemt je tijdens een 2,5 uur durende wandeling mee op kruidenexcursie.

Locatie: Parkeren aan Marijkepaed. Tegenover Marijkepaed 59 is de ingang van Krûdwiizer.

Deelname is gratis, aanmelden via info@krudwiizer.nl

17. 13.00 – 17.00 uur waterbeheer Excursie bij natuurgebied De Putten/ De Leijen

Wilt u onder leiding van een gids het gebied verkennen of liever zelf met een kaartje het gebied in? Wetterskip Fryslân organiseert diverse excursies bij natuurgebied De Putten/ De Leijen (Litsleijen). Belangstellenden kunnen zich melden op het parkeerterrein bij de tent van Wetterskip Fryslân en genieten van een korte excursie van 1 uur en/ of een langere excursie van 1,5 uur – 2 uur.

Startlocatie: parkeerterrein Mienskerwei Sumar

18. 16.00 uur: natuur- en landschapsexcursie door Noardlike Fryske Wâlden

De Noardlike Fryske Wâlden neemt u mee op een natuur- en landschapsexcursie over een route van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Na een ontvangst ín de stal van maatschap Zeinstra, wandelen we in ongeveer een uur over het Terluinslaantje, Zomerweg, Dr. Ypeylaan en dan evt. nog een stukje Toutenburgbos o.l.v. een gids die vertelt over het coulisselandschap en het beheer daarvan. Onder de aanmelders worden drie wandelgidsen verloot.

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom. Trek stevige schoenen aan want een deel gaat over onverharde paden. Deelname is gratis en aanmelden kan via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur op tel. 0511 – 745200.

 

Startlocatie: Rijksstraatweg 16, Noardburgum

      

Pagina opties