Wat is gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is het maken en uitvoeren van een plan om een gebied kwalitatief te verbeteren en daarbij rekening te houden met de verschillende belangen die in dit gebied spelen.

De gebiedsontwikkeling bij De Centrale As omvat een groot gebied (7000 hectare) waarin met veel belangen rekening moet worden gehouden. De thema's zijn: landbouw, natuur, landschap, water, cultuurhistorie, toerisme, recreatie, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Commissie

De plannen voor de gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn opgesteld door de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC). In deze commissie zitten vertegenwoordigers namens alle belangen. Zij hebben de wensen en ideeën in het gebied geïnventariseerd, gekeken naar draagvlak, haalbaarheid en financieringsmogelijkheden. De wensen en ideeën, waarbij met alle belangen rekening is gehouden, zijn opgenomen in een integrale visie 'Oer weide, sompe en wâld' en vertaald naar concrete maatregelen.

Maatregelen

Vanaf 2012 zijn de eerste maatregelen van de gebiedsontwikkeling uitgevoerd. Deze maatregelen zijn daar waar mogelijk meegenomen in de contracten voor de aanleg van de nieuwe weg. Zoals de fly-over met een brede overspanning over de Falomsterleijen, een paluduct met moerasstroken en fietspaden en moerasstroken onder de brede overspanning van de nieuwe brug in Burgum. Andere maatregelen zijn het natuurgebied bij De Falom, natuurinrichting Goddeloze Singel, de natuurinrichting en aanleg van fietspaden langs het Prinses Margrietkanaal en de inrichting van het weidevogelgebied bij de Stinswei in Garyp.

Daarnaast zijn er ook maatregelen door samenwerkende partners uitgevoerd. Partners van de gebiedsontwikkeling zijn o.a. gemeenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea. Het gaat dan om maatregelen zoals de inrichting van De Leijen, bouw van gemaal De Putten en het fietspad Heidstreek bij Noardburgum. Deze maatregelen zijn klaar of nog in uitvoering. Een deel van de maatregelen kan pas uitgevoerd worden als De Centrale As klaar is (eind 2016). In 2020 is de gebiedsontwikkeling klaar.

Voorbeelden

Een aantal maatregelen zorgen voor goede verbindingen tussen mens en natuur. Gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer licht in onderstaand filmpje een aantal maatregelen toe.

Pagina opties