Wandelpad Sânfeartsjepaad

Tussen de Kooiloane en de Dokkumerloane in Walterswâld is een onverhard wandelpad aangelegd. Het pad begint aan de Koailoane en loopt door een deel over een al bestaand pad. Nabij ‘Kostverloren’ is een brug over het water gelegd, een zogenaamd Heechhout. Het pad loopt door tot aan de turborotonde bij  Dokkum en is zo'n 2 kilometer lang. 

Sânfeartsjepaad

Op verzoek van het dorpsbelang kreeg het pad een naam. Deze is tijdens de opening op 9 oktober 2017 onthuld: Sânfeartsjepaad.  De naam voor het pad sluit mooi aan bij de naam Kostverlorenloane, de toegangsweg van Driezum-Wâlterswâld naar de Sintrale As. Eind 19e, begin 20e eeuw  zijn hogere zandgronden afgegraven en het zand werd gebruikt voor bouwprojecten en bij de aanleg van wegen in Dantumadeel, Dokkum en de Dongeradelen. Het zand werd naar boven gehaald door lokale seizoenarbeiders, die zo aan hun loon kwamen. Vaak raakte het verdiende geld snel op doordat arbeiders het na het werk nog gezellig maakten en een groot deel van de verdienste er doorheen gejaagd werd. De ‘kost’ was al ‘verloren’ voordat de arbeiders thuis waren. Het zand werd met scheepjes vervoerd en daar heeft het slootje de naam ‘Sânfeartsje’ aan over gehouden.

plaatsen brug over wandelpad

Foto: plaatsen brug

Begin van het pad aan de Koailoane

Begin van het pad aan de Koailoane

Onthulling naam pad: Sânfeartsjepaad

Voorzitter dorpsbelang Kees Boersma en wethouder Gerben Wiersma onthullen de naam van het pad.

Kees Boersma en wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel openen het pad

Voorzitter van het dorpsbelang, Kees Boersma en wethouder Gerben Wiersma openen het pad

Wandelpad Sânfeartsjepaad

Pagina opties