Menpad Halepaad - Dwarsloane

Vanuit de streek zijn wensen ingediend voor de aanleg van ruiter- en menroutes. De Gebiedsontwikkelingscommissie heeft deze wens uit de streek overgenomen en heeft voorgesteld om een menpad aan te leggen tussen de Dwarsloane en het Halepaad. Vanuit de gemeente Dantumadiel is voorgesteld om een menpad aan te leggen tussen de Dwarsloane en de Johannes Durksloane. Deze is in 2015 aangelegd, in 2018 volgde het stuk tussen het Halepaad en de Johannes Durksloane.

Het pad is in juli 2018, net voor de paardendagen officieel geopend.

 Door het aanleggen van deze menroute is het ruiter-en menroutenetwerk binnen de gemeente Dantumadiel versterkt. De verkeersveiligheid is toegenomen doordat fietsers, auto's en ruiters/ menners ieder van hun eigen pad gebruik maken.

begin menpad aan de Dwarsloane

menpad bij Halepaad

Menroute Halepaad - Dwarsloane

      

menroute Halepaad - Dammeloane

Pagina opties