Landschap

Landschapsherstelproject

In het landschapsherstelproject heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Ingenieursbureau Antea Group. Samen werken we aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom De Centrale As. In samenwerking met landschapseigenaren- en gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen. Bij landschapselementen in dit gebied kan gedacht worden aan elzensingels, houtwallen en overgebleven poelen en pingo’s uit de ijstijd.

Meer informatie

Bent u grondeigenaar in het gebied van De Centrale As en wilt u kijken of het landschapsherstelproject iets voor u is? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden via 0511 745200 of info@noardlikefryskewalden.nl of neem een kijkje op de website www.noardlikefryskewalden.nl/landschapsherstel .Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden tot eind 2019.

Gebied De Centrale As

Pagina opties