Fietspad Heidstreek

In de gebiedsontwikkeling is veel aandacht voor fietsers. In het gebied van 7000 hectare zijn er verschillende nieuwe fietspaden ingetekend. Of deze fietspaden er daadwerkelijk zullen komen, is de vraag. Dit hangt af van de vrijwillige kavelruil. Veel van deze fietspaden zijn nu ingetekend op grondgebied van anderen. Een fietspad kan pas aangelegd worden wanneer de eigenaar van de grond het hiermee eens is en de grond wil ruilen.

Het eerste fietspad uit de gebiedsontwikkeling is al sinds oktober 2014 in gebruik. Op vrijdag 10 oktober 2014 hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel samen met schoolkinderen van de basisscholen De Oerstek en Immanuel uit Noardburgum het fietspad tussen Noardburgum en De Heidstreek geopend. Dit fietspad is een lang gekoesterde wens vanuit de streek. Het fietspad is in opdracht van gemeente Tytsjerksteradiel uitgevoerd.

Pagina opties