De weg

‘De weg te gast in het landschap’

Medio jaren 90 zijn de plannen uiteengezet voor de ontsluiting van Noord-Oost Friesland in de vorm van een weg: De Centrale As. Deze dubbelbaans weg die 24 km lang is, strekt van Dokkum Zuid tot Nijega. Het Provinciaal Inpassingsplan is in 2010 vastgesteld en in datzelfde jaar gingen tien organisaties en individuen hiertegen in beroep bij de Raad van State. Rond de 76 organisaties lieten daarop blijken voorstander te zijn en dienden een zienswijze in om het beroep ongegrond te verklaren. In 2011 kwam het besluit van de Raad van State: De Centrale As komt er. In 2012 is begonnen met de aanleg van de weg. In 2015 ging het deel tussen Dokkum en De Westereen open voor verkeer, in 2016 volgde het deel tot Nijega.

De nieuwe N356 loopt dwars door de Noardlike Fryske Wâlden. Bij het vormgeven van de weg is rekening gehouden met de inpassing in het landschap. Zo zijn er wel meer dan 50 hopovers in de vorm van bomen en bruggen. Op deze wijze kunnen vleermuizen veilig de weg passeren. Deze hopovers maken onderdeel uit van een reeks faunapassages: waterlopen voor vissen en amfibieën, ecoducten voor kleine zoogdieren en een oversteekplaats voor reeën. De Ecologische Hoofdstructuur is van belangrijke betekenis geweest bij  het aanleggen van de weg.

'De kunstwerken als het Hendrik Bulthuis Aquaduct, de fietsbruggen en de houten lichtmasten bij de rotondes, zorgen er voor dat de weg over de gehele lengte als een herkenbaar lijnelement door het Friese landschap snijdt'. Aldus geschreven in het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland.

De Centrale As is een samenwerkingsproject van de provincie Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De Centrale As is aangelegd als dubbelbaans autoweg van Dokkum Zuid tot aan de aansluiting met de Wâldwei/ N31, inclusief de rondweg Hurdegaryp. De oostelijke rondweg om Dokkum en de rondweg Garyp zijn enkelbaans.

Pagina opties