Commissie

De plannen voor de gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn opgesteld door de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC). In deze commissie zitten vertegenwoordigers namens alle belangen. Zij hebben de wensen en ideeën in het gebied geïnventariseerd, gekeken naar draagvlak, haalbaarheid en financieringsmogelijkheden. De wensen en ideeën, waarbij met alle belangen rekening is gehouden, zijn opgenomen in een integrale visie 'Oer weide, sompe en wâld' en vertaald naar concrete maatregelen.

Pagina opties