Werkzaamheden bij De Falom (02-05-2018)

Wie over 'it Falomsterpaadsje' ,van de Falom naar De Westereen, fietst of wandelt kan er niet om heen; het oude houten bruggetje. Naast het bruggetje het karakteristieke huisje aan de Rinewâl. Het huisje is inmiddels gesloopt en binnenkort wordt de brug verwijderd. Op de plek van het huisje kan je straks fietsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van gebiedsontwikkeling De Centrale As.

Aanleg Centrale As

Door de komst van De Centrale As was het huisje aan de Rinewâl 14 niet meer goed te bereiken. Het was daarom niet meer bewoonbaar en inmiddels gesloopt. Op deze plek komt een nieuw fietspad. Het fietspad wordt aangesloten op het nieuwe pad bij de Achterwei. Deze is te bereiken met de nieuwe brug over de Falomsterfeart, zo kom je dan weer op 'it Falomsterpaadsje'.

Werkzaamheden

Inmiddels is de WMR uit Rinsumageast begonnen met de werkzaamheden. De bomen zijn gerooid en de werkzaamheden voor het nieuw aan te leggen fietspad zijn in volle gang. Het huisje is gesloopt en binnenkort wordt de brug verwijderd. Daarna wordt het nieuwe fietspad aangelegd tussen de Achterwei en de Rinewâl. Naar verwachting is het werk in de eerste week van juni klaar.

Hinder

De aan- en afvoerroute voor het bouwverkeer loopt via de Achterwei. Het fietsverkeer op de Rinewâl zal enige overlast ondervinden en mogelijk wordt het fietspad 1of 2 dagen afgesloten. Dit, vanwege de aansluiting op het nieuwe fietspad. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hier tijdig over gecommuniceerd via de site en socials van De Centrale As.

Pagina opties