voorbereidende werkzaamheden faunapassage Gytsjerk (02-10-2019)

Vanaf medio september tot eind 2019 is de provincie Fryslân bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de faunapassage nabij de N361 ter hoogte van Gytsjerk.

Zo moeten we, voordat we kunnen starten met de bouw van de faunapassage, de kabels en leidingen verleggen. Dit wordt gedaan door nutsbedrijven. Om de veiligheid van de weggebruiker en -werker te kunnen garanderen, is één rijbaan afgesloten. In de spits zetten we als het nodig is verkeersregelaars in, buiten de spits zijn er tijdelijke verkeerslichten in werking. Houd hierdoor rekening met enige vertraging en verkeershinder.

 Volledige stremming N361 ter hoogte van Gytsjerk

Eind oktober/begin november is het nodig om de weg drie dagen volledig af te sluiten. Het verkeer leiden we tijdens deze dagen om via de Centrale As. De exacte data van deze stremming kondigen we aan met gele borden langs de weg en op deze pagina of op de site van de Centrale As.

Pagina opties