Natuurplan 'Om de Dobben' geopend (25-09-2018)

Op 6 september opende gedeputeerde Johannes Kramer, samen met wethouder Rommert Dijk van Tytsjerksteradiel, natuurplan Om de Dobben.

Samen met Elise en Leon Pietersma knipten zij het lint voor de toegangspoort door.

Natuurontwikkeling

Bij 'Om de Dobben' is zowel natuur als landschap ontwikkeld met daaraan recreatie gekoppeld. Zo is er een blotevoetenpad te vinden, zijn er duurzame hardhouten en veilige speeltoestellen geplaatst en een dierenweide aangelegd.  Naast subsidie uit de gebiedsontwikkeling Centrale As, kon het plan ook rekenen op twee bijdragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Kansen creëren

De aanleg van De Centrale As heeft gevolgen gehad voor de bewoners en gebruikers van het gebied daar omheen. De familie Pietersma heeft een agrarisch bedrijf aan de westzijde van Burgum, de Centrale As is aangelegd door hun landbouwkavel. Ze hebben deze gevolgen omgebogen in een kans waarbinnen  een gebied van circa 10 hectare wordt ontwikkeld voor natuurbeleving. Deze natuurbeleving is gekoppeld aan ,onder andere, recreatie.  Via nieuwe aangelegde fiets-en wandelroutes wordt dit bijzondere gebied ontsloten.

Het project is gestart in 2013 in samenwerking met de Gebiedsontwikkelingscommissie, Provincie Fryslân, Gemeente Tytsjerksteradiel, en It Fryske Gea. Er is hard gewerkt en inmiddels is er een mooi terrein aangelegd.

Gedeputeerde en wethouder knippen lintje door met Elise en Leon

Pagina opties