Laatste ronde landschapsherstel De Centrale As (30-10-2019)

Binnenkort start Ingenieursbureau Antea Group, samen met vereniging De Noardlike Fryske Wâlden met de derde en tevens laatste ronde landschapsherstel in het gebied van De Centrale As. Hierbij wordt, in samenwerking met grondeigenaren- en gebruikers gekeken naar de mogelijkheden voor het herstellen van landschapselementen. Dit landschapsherstel bestaat uit het groot onderhoud en planten van singels en houtwallen en het herstel van poelen en pingo’s.

Informatiebijeenkomsten

Grondeigenaren  met grond binnen het gebied van De Centrale As (zie kaart) die denken in aanmerking te komen voor het laten herstellen van hun landschapselementen zijn van harte welkom tijdens  één van de informatiebijeenkomsten om zich vrijblijvend te laten informeren. De informatieavonden zijn op:

Dinsdag 5 november 20.00 uur                  De Pleats, Schoolstraat 82 Burgum

Woensdag 6 november 20.00 uur              De Kruisweg, Haadwei 42 Damwâld

Donderdag 14 november 20.00 uur           ’t Dûke Lûk, De Wâl 13 Feanwâldsterwâl

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunnen grondeigenaren contact opnemen met bureau Noardlike Fryske Wâlden. Dit kan via de mail info@noardlikefryskewalden.nl , telefonisch op nummer 0511- 745200 (tussen 9.00 – 12.00 uur) of neem een kijkje op de website www.noardlikefryskewalden.nl/landschapsherstel

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

De werkzaamheden voor landschapsherstel worden uitgevoerd in opdracht van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. De Sintrale As (N356) ligt er, maar nu is  het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.

Kaart gebiedsontwikkeling De Centrale As

Pagina opties