Informatieavonden landschapsherstel De Centrale As (18-11-2018)

Binnenkort start Ingenieursbureau Antea Group, samen met vereniging De Noardlike Fryske Wâlden met het landschapsherstel in het gebied van De Centrale As. Deze werkzaamheden beginnen met het beoordelen van de kwaliteit van landschapselementen. U kunt bij landschapselementen in het gebied denken aan elzensingels, houtwallen en overgebleven poelen en pingo’s uit de ijstijd.

Voor grondeigenaren,binnen het gebied van De Centrale As, biedt dit een mooie kans om – geheel kosteloos – hun elzensingels en boswallen te laten herstellen.

Informatiebijeenkomsten

Wij nodigen grondeigenaren, met grond binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As (zie kaart), van harte uit om één van onze informatiebijeenkomsten te bezoeken. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt u gevraagd om na te denken over welke houtwallen, singels, poelen en pingo’s u op wilt laten knappen.  De informatiebijeenkomsten zijn op:

Dinsdag 20 november, 20.00 – 22.00 uur , De Kruisweg, Haadwei 42 Damwâld

Woensdag 21 november, 20.00 – 22.00 uur, ’t Dûke Lûk, De Wâl 13 Feanwâldsterwâl

Donderdag 22 november, 20.00 – 22.00 uur , De Pleats, Schoolstraat 82 Burgum

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Gebiedsontwikkeling De Centrale As.

De Sintrale As ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of heeft u belangstelling om mee te doen met het project? Neem dan contact op met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden via 0511 745200 , info@noardlikefryskewalden.nl of via de website van de Noardlike Fryske Wâlden : www.noardlikefryskewalden.nl/landschapsherstel