Informatieavonden landschapsherstel De Centrale As een succes (09-12-2018)

Al 60 grondeigenaren in het gebied van De Centrale As hebben zich al aangemeld voor landschapsherstel.

Dit deden zij naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die eind november werden gehouden in de regio.

Landschapsherstelproject

In het landschapsherstelproject heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Ingenieursbureau Antea Group. Samen werken we aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom De Centrale As. In samenwerking met landschapseigenaren- en gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen. Bij landschapselementen in dit gebied kan gedacht worden aan elzensingels, houtwallen en overgebleven poelen en pingo’s uit de ijstijd.

Meer informatie

Bent u grondeigenaar in het gebied van De Centrale As en wilt u kijken of het landschapsherstelproject iets voor u is? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden via 0511 745200 of info@noardlikefryskewalden.nl of neem een kijkje op de website www.noardlikefryskewalden.nl/landschapsherstel .Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden tot eind 2019.

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Gebiedsontwikkeling De Centrale As. De Sintrale As ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.