Dairy Valley - English          Dairy Valley - Deutsch

Dairy Valley is het kloppend hart van de Nederlandse zuivelketen. In Dairy Valley komen diverse initiatieven en partijen in de agrarische en zuivelsector bij elkaar. Dit zijn o.a. bedrijven, onderzoeksinstellingen, het onderwijs en overheidsinstellingen. Vanuit Noord-Nederland zorgt Dairy Valley ervoor dat de samenwerking tussen deze partijen wordt gestimuleerd.

De zuivelsector

Door de snelle bevolkingsgroei en het schaarser worden van grondstoffen komt de wereldwijde voedselzekerheid onder druk te staan. De uitdaging is om de wereldbevolking te voeden met zowel gezond als duurzaam geproduceerd voedsel. Zuivel speelt hierin een belangrijke rol.

De productie van en kennis over dairy heeft Nederland wereldwijd op de kaart gezet. Nederland is een belangrijke zuivelproducent. Innovatie en duurzaamheid zorgen ervoor dat dit zo blijft. De toenemende vraag naar zuivel biedt de kans uit te groeien tot hét centrum van de wereld op het gebied van dairy. De sleutel tot het succes is de rijke zuivelhistorie en de gouden driehoek: onderwijs/onderzoek, ondernemers, overheid.

Omdat de vraag naar zuivel toeneemt, is het van belang om nu te investeren in meer productiecapaciteit, meer kennis en meer goed opgeleide mensen. Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor dairy-bedrijven en er is nog volop ruimte voor nieuwe spelers op de markt.

Wat doet Dairy Valley?

Dairy Valley wil binnen tien jaar de meest duurzame zuivelketen zijn ter wereld en internationaal bekend staan als dé plek voor kennis, onderzoek en ondernemerschap.

Dairy Valley brengt samenwerkingsverbanden bij elkaar en zorgt ervoor dat iedereen de juiste kennis krijgt binnen projecten en programma’s. Het aanjagen en verbinden van ontwikkelingen en innovaties in de dairy wordt op dit moment vanuit Noord-Nederland gestimuleerd door de samenwerkende partijen.

Investeren in kennisontwikkeling is belangrijk voor de toekomst. Dairy Valley helpt daarom ondernemers in contact te komen met innovatieadviseurs. Daarnaast weet Dairy Valley de juiste koppelingen te leggen tussen bedrijfsontwikkeling en onderzoek en tussen onderwijs en arbeidsmarkt.