Streekwurk heeft in vijf regio's van Fryslân een projectbureau. Hieronder vindt u de adressen.

Klik op deze link om de afbeelding om te vergroten of download de kaart onderaan deze pagina.

Voor informatie over het Iepen Mienskipsfûns, de Streekagenda of LEADER kunt u terecht bij de volgende projectbureaus:

Streekwerk Waddeneilanden

Bezoekadres: Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen
Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen
Telefoon: 058 - 292 58 12
E-mail: eilanden@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Streekwurk Noordwest Fryslân

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker 
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 
Telefoon: 0517 - 38 07 33 
E-mail: noardwest@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

Streekwurk Noordoost Fryslân

Bezoekadres: Florynwei 3c Burgum
Postadres: Florynwei 3c, 9251MP Burgum 
Telefoon: 0511 - 47 92 10 
E-mail: noordoost@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Noordeast-Fryslân en Achtkarspelen.

Streekwurk Zuidwest Fryslân

Bezoekadres: Marktstraat 2, 8601 CT Sneek
Telefoon: 058 - 292 59 64
E-mail: zuidwest@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. 

Aanvragen Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân

De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren behandelen de aanvragen tot € 10.000,- De dorpen- en wijkencoördinatoren van de gemeenten kunnen je helpen bij je aanvraag voor het Iepen Mienskipsfûns. Heb je een idee of project, stuur dan een mail voor Súdwest-Fryslân naar kernenbeleid@sudwestfryslan.nl en voor De Fryske Marren naar dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl . Eén van de coördinatoren neemt dan contact met je op.

Streekwurk Zuidoost Fryslân

Schansburg 1
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 058 - 292 52 00
E-mail: zuidoost@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, West- en Ooststellingwerf en Heerenveen.

Streekwurk provincie Fryslân

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden 
Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
Telefoon: 058 - 292 58 89 
E-mail: streekwurk@fryslan.frl