Contact met een Statenlid of fractie

Wilt u persoonlijk contact opnemen met een van de 43 Statenleden? Contactgegevens van ieder Statenlid en de fracties(eksterne link).

Contact met Provinciale Staten zonder registratie

Om alle Statenleden in één keer te bereiken zonder tussenkomst van de griffie, mailt u naar staten@fryslan.frl. Uw e-mail komt bij ieder Statenlid in de mailbox. Ook nieuwsbrieven en uitnodigingen kunt u rechtstreeks mailen naar alle Statenleden. Uw e-mail wordt niet geregistreerd en ook niet op de website geplaatst.

Mochten Provinciale Staten besluiten om uw brief toch in een vergadering te behandelen, dan wordt hij alsnog bij de openbare vergaderstukken opgenomen.

Contact met Provinciale Staten met registratie

Om alle Statenleden in één keer te bereiken met tussenkomst van de griffie, mailt u naar statengriffie@fryslan.frl. De griffie registreert uw e-mail en plaatst het op op de lijst van ingekomen stukken(eksterne link). In verband met de AVG (privacywetgeving) ziet u uw e-mail mogelijk geanonimiseerd terug op de openbare ingekomen stukkenlijst. Of de fracties inhoudelijk op uw e-mail willen reageren, wordt aan hen overgelaten.

Ieder stuk dat door PS wordt behandeld, valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. De griffie plaatst daarom alle via haar ingekomen stukken op de website.

Brieven zonder afzender die bij de Statengriffie binnenkomen, worden niet openbaar bij de ingekomen stukken geplaatst.

U vindt Provinciale Staten op: