Circulaire economie staat steeds meer in de belangstelling. Afval en verspilling worden taboe. Ondernemers knopen meer en meer het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere. Tegelijkertijd ontwikkelen ze daarbij nieuwe verdienmodellen. Maar circulaire economie gaat ook over slimmere grondstoffen, duurzame energie, behoud van cultuur, biodiversiteit en welzijn. Sinds de oprichting van de Vereniging Circulair Friesland (VCF) staat het onderwerp in Fryslân goed op de kaart en geldt Fryslân steeds meer als voorbeeldregio in Nederland en Europa.

Fryslân in 2025: dé ontwikkelregio in Nederland op het gebied van circulaire economie

Steeds meer burgers, overheden en bedrijven zijn zich ervan bewust dat we onze lineaire economie moeten veranderen in een circulaire economie. We willen dat Fryslân in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland is op gebied van circulaire economie. Dit houdt in dat we het mkb verbinden met nieuwe circulaire business modellen. Daarmee kan het mkb nieuwe werkgelegenheid creëren. Zo dragen wij bij aan het wereldwijde doel om efficiënter om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen.

We werken aan de doelen:

  • In 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100 procent gestegen ten opzichte van 2018 (nulmeting);
  • In 2025 koopt Fryslân voor minimaal 50 procent ‘circulair’ in. In 2021 bekijken we of dit percentage naar boven toe kan worden bijgesteld;
  • In 2025 behoort Fryslân tot de top drie in Europa.

Als provincie willen we zelf het goede voorbeeld geven. Dat doen we bijvoorbeeld door meer circulair in te kopen. We ondersteunen bijvoorbeeld Vereniging Circulair Friesland(externe link) en haar transitieagenda’s. Ga zelf ook actief aan de slag!

Uw circulaire steentje bijdragen

In Fryslân zijn er meerdere circulaire projecten zichtbaar. Denk aan de biocomposiet brug bij Ritsumasyl(externe link) of gebouwen, nieuwe manieren om energie op te wekken en ondernemers die circulaire projecten testen op een festival. U kunt zelf ook een steentje bijdragen.

houten constructie naast looppad met jongen op festival DORP

Foto: DORP, Welcome To The Village (Klant in Zicht)

Bent u van plan om een subsidieaanvraag in te dienen? Bekijk of er in het projectplan bepaalde onderdelen ook circulair ingevuld kunnen worden. Dit kan al met kleine aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruiken van materialen, het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of slimme technieken om energieverbruik te verminderen. Kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum, via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 59 25.