De subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) is onderdeel van het Waddenfonds. Een subsidieaanvraag kan tot en met 10 december 2021 (tot 12:00 uur) worden ingediend. De regeling staat open voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Er is voor de regeling in totaal een budget beschikbaar van € 2.500.000,-. Per project kan maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. De aanvragen moeten bij het Waddenfonds worden ingediend en worden ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de onderstaande projectbureaus van Streekwurk:

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op de website van het Waddenfonds.

Klik op de kaart om hem in groter formaat te bekijken