Samenvatting

In Nederland wordt bos beschermd onder de Wet natuurbescherming. Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u dit melden bij de provincie Fryslân. Een kapmelding doet u minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voordat u de bomen wilt (laten) kappen. De provincie kan u vervolgens een kapverbod opleggen als daar een gegronde reden voor is. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er ook nieuwe bomen worden aangeplant. U bent volgens de wet verplicht om binnen 3 jaar bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Indien u niet op dezelfde locatie bomen terug wilt planten, dan kunt u ontheffing ten behoeve van de herplantplicht op een andere locatie aanvragen.

Informatie en aanvragen

Op de pagina Wet natuurbescherming – Houtopstanden vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

Meer informatie

Wilt u extra informatie, dan kunt u die vinden op de pagina Meer weten over het kappen van bomen en de herplantplicht.