Omschrijving

Als eigenaar van een bedrijf met bedrijventerreinen in gebruik, kon u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek.

Dit project is reeds afgerond.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(eksterne keppeling)

Wet- en regelgeving