Deze regeling is open van 15 november tot en met 31 december 2021.

Particuliere grondeigenaren met natuurgrond melden zich aan bij een natuurcollectief als zij subsidie willen ontvangen voor het beheer en onderhoud van hun natuurterrein. Voor deze collectieven is een regeling gemaakt waardoor zij een subsidie kunnen aanvragen voor het begeleiden van deze particulieren. Dit is de Bijdrageregeling Begeleidingskosten Natuurcollectieven.

Voor wie is de beheersubsidie bedoeld?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor de natuurcollectieven in de provincie Fryslân. Dit zijn de volgende organisaties:

Wat wordt er gesubsidieerd?

In kader van de BBN kunnen natuurcollectieven een subsidieaanvraag indienen voor de kosten die zij maken voor het begeleiden van de subsidieaanvragen voor particulieren in kader van de SNL en het opstarten van een collectief. Voor  deze regeling  is een openstellingsbesluit  vastgesteld waarin de hoogte van de tarieven en het subsidieplafond zijn opgenomen.

Aanvraagperiode

Ieder jaar wordt er een nieuw openstellingsbesluit vastgesteld. Aanvragen kunnen van 15 november 2019 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Voor het indienen dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. In dit aanvraagformulier wordt stap voor stap besproken welke gegevens nodig zijn voor een goedgekeurde aanvraag.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.