BIOGOV is een Europees interregionaal samenwerkingsproject ter verbetering van regionaal natuur- en cultureel erfgoed beleid.

Milieu en efficiënt grondstoffen gebruik

BIOGOV(externe link) is een Europees interregionaal samenwerkingsproject ter verbetering van het regionaal natuurbeleid en biodiversiteit door middel van gebiedsgerichte aanpak en zelfsturing van belangengroepen: MultiStakeholder Partnerships en participatory governance. In Fryslân gaat het om de provinciale Omgevingsvisie als regionaal beleidsinstrument en hoe hierin Bodemgezondheid als basis voor Biodiversiteit te borgen door gebiedsgerichte besluitvorming (participatie).

Project Partners

  • Province Fryslân (NL) Lead Partner
  • Flemish Land Agency (BE)
  • Territorial Studies Institute (Environment and Territorial Planning Ministry) (ES)
  • Lodzkie Region (PL)
  • ADEPT Transylvania Foundation (RO)
  • Mures Environmental Protection Agency (RO)
  • County Administrative Board of Västra Götaland (SE)
  • Slovenian Forestry Institute (SL)
  • Bulgarian Management Association (BL)

Budget: €1.30 miljoen ERDF (European Regional Development Fund)
Looptijd: van juni 2018 tot mei 2022

Policy area: Environment & resource efficiency

BIOGOV uses multi-stakeholder partnerships and partnerships and participatory governance to improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation.