Samenvatting

Wilt u bijzonder transport vervoeren over een kanaal of over een rivier? Of wilt u varen met een boot met afwijkende afmetingen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de beheerder van de vaarweg. Meestal is dat de provincie Fryslân.

Omschrijving

Provincie Fryslân beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw schip groter? Of wilt u een bijzonder transport over het water doen? Dan moet u toestemming hebben. Vraag hiervoor een ontheffing aan.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport;
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie Fryslân.

Aanpak

U moet eerst een onderzoek naar de vaarweg laten doen. Het onderzoek maakt duidelijk of de vaarweg die u wilt gebruiken, geschikt is. Ook staan er eventuele maatregelen in het onderzoek. Daarna kunt u ontheffing aanvragen.

 

Contact en vergunningen aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân. Op de pagina "Aanvragen vergunning bijzonder transport/bovenmaats schip" kunt u alle vergunningen digitaal aanvragen. U kunt ook contact opnemen met ons Klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie

Bijzonder transport over water, Rijkswaterstaat

Wet- en regelgeving

Binnenvaartpolitiereglement
Vaarwegenverordening Fryslân

Aanvragen

Aanvraagformulier RWS