Wat doen Provinciale Staten?

Iedere provincie heeft haar eigen volksvertegenwoordiging: de Provinciale Staten. Eenmaal in de vier jaar zijn hier verkiezingen voor. Aan de verkiezingen doen landelijke partijen mee, maar ook lokale partijen kunnen meedoen.

Provinciale Staten (PS) zijn de hoogste baas in de provincie. Samen met het college van Gedeputeerde Staten (GS) besturen zij de provincie. GS voeren het beleid uit en zijn het dagelijks bestuur. PS stellen de kaders voor dat beleid en controleren of het goed wordt uitgevoerd.

Taken PS:

  • kaders en grenzen stellen voor het beleid; beslissen over de regels van de provincie;
  • controleren of het dagelijks bestuur (het college van GS) zijn werk goed doet;
  • de inwoners van Fryslân vertegenwoordigen.

De inwoners van Fryslân kiezen de leden van de Provinciale Staten. Voor de Statenleden is het belangrijk om te weten wat de inwoners van Fryslân bezig houdt. Dit doen ze door op werkbezoek te gaan of met mensen te spreken. U kunt zelf ook contact opnemen met statenleden of inspreken over bepaalde onderwerpen tijdens een beeldvormende commissie of Steatemerk.

Wilt u ervaren hoe de Provinciale Staten werken? U kunt een dag(deel) meelopen als Gast van de Staten of voor een andere activiteit kiezen.

Pagina opties