Statenvragen

Statenleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen. Zij kunnen deze buiten de vergadering om aan het college voorleggen. Dat kan gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Schriftelijke vragen van PS worden hier gepubliceerd. Zodra het antwoord van het college er is, wordt dit ook gepubliceerd.

Pagina opties