Statengriffie

De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich vooral bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

E-mail statengriffie@fryslan.frl tel. 058 - 292 8996 Postbus 20120 8900 AB  Leeuwarden.

De statengriffie Fryslân bestaat uit:  

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.