Politieke zomerreces Provinciale Staten

Dit bericht is niet meer actueel

Op 6 juli begint het politieke zomerreces, dat duurt tot 17 augustus. Provinciale Staten heeft zolang geen vergaderingen. Op woensdag 19 augustus zijn de eerstvolgende openbare vergaderingen. Provinciale Staten wenst u een fijne en veilige zomer toe!

Pagina opties