Cor Wijnstra beëdigd als nieuw commissielid Statenfractie 50PLUS

Dit bericht is niet meer actueel

Cor Wijnstra (50PLUS) is beëdigd als commissielid van Provinciale Staten. Als commissielid mag hij deelnemen aan het debat in de Steatekommisjes en het woord voeren op de Steatemerk.

“Ik ferklearje dat ik, om ta kommisjelid beneamd te wurden, streekrjocht noch midlik, ûnder wat namme of wat ferlechje ek, hokker jefte of geunst dan ek jûn of ûnthjitten haw…”, zo klonk het begin van de belofte die 50-PLUS’er Cor Wijnstra mocht afleggen op woensdag 1 juli, voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering.

Wijnstra woont in de Leeuwarder wijk Aldlân, waar hij actief is als lid van het wijkpanel. Daarnaast is Wijnstra op diverse vlakken politiek actief geweest. Zo heeft hij jarenlang zitting gehad in het bestuur van de lokale afdeling van de PvdA. Later kwam de overstap naar 50PLUS, waar hij vele jaren penningmeester is geweest.

Pagina opties