Nieuws

 • Cor Wijnstra beëdigd als nieuw commissielid Statenfractie 50PLUS

  Cor Wijnstra (50PLUS) is beëdigd als commissielid van Provinciale Staten. Als commissielid mag hij deelnemen aan het debat in de Steatekommisjes en het woord voeren op de Steatemerk.

 • Politieke zomerreces Provinciale Staten

  Op 6 juli begint het politieke zomerreces, dat duurt tot 17 augustus. Provinciale Staten heeft zolang geen vergaderingen. Op woensdag 19 augustus zijn de eerstvolgende openbare vergaderingen. Provinciale Staten wenst u een fijne en veilige zomer toe!

 • Uitslag stemming PS 22 april 2020 bekend

  Woensdag 22 april vond voor het eerst in de Friese geschiedenis een digitale Provinciale Statenvergadering plaats. Vijf uur lang stonden 43 schermen in verbinding met de livestream in de Statenzaal, waar commissaris van de Koning drs. A.A.M. samen met de griffier de vergadering in goede banen leidde.

 • Bijeenkomsten Provinciale Staten uitgesteld

  Met ingang van de landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) is de provinciale organisatie momenteel alleen beschikbaar voor de meest noodzakelijke dienstverlening. Naar aanleiding hiervan is besloten om ook alle bijeenkomsten van Provinciale Staten te annuleren tot en met 6 april 2020.

 • Stellingwerf College beste Friese debatschool

  Moet de Lelylijn er komen? Is er meer toezicht nodig van de Provincie Fryslân op de Friese taallessen? En hoe zit het met drugsgebruik onder jongeren? Diverse onderwerpen waar middelbare scholieren over mochten debatteren tijdens de voorronde van scholieren-debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’. De winnaar van de competitie gaat door naar de volgende ronde om te strijden tegen andere provincies om de titel van beste debatschool van Nederland.

 • Statenlid Lilianne van den Broek neemt afscheid

  Woensdagochtend namen Provinciale Staten afscheid van Lilianne van den Broek (PvdA). Wegens gezondheidsredenen kan zij haar Statenlidmaatschap niet langer voortzetten.

 • Twee nieuwe commissieleden bij de Statenfracties

  Onlangs maakten Jan Walrecht (PvdA) en Lieuwe van der Pol (ChristenUnie) de switch van commissielid naar Statenlid. Hierdoor zijn er twee lege plekken vrijgekomen die nu weer opgevuld zijn.

 • Afscheid en installatie Statenleden

  Woensdagochtend 22 januari namen Marijke Roskam (PvdA) en Dennis de Calonne (ChristenUnie) afscheid als lid van Provinciale Staten. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering. Tevens werden deze ochtend de vervangers beëdigd. Jan Walrecht komt in de plaats van Marijke Roskam en Lieuwe van der Pol neemt de plaats in van Dennis de Calonne.

 • Gedeputeerde Klaas Fokkinga geïnstalleerd

  Woensdagochtend 22 januari is de 66-jarige Klaas Fokkinga (FNP) verkozen tot nieuw lid van Gedeputeerde Staten. De installatie vond plaats tijdens de Provinciale Statenvergadering. Klaas Fokkinga neemt het stokje over van FNP-er Johannes Kramer, de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • Twee nieuwe commissieleden bij statenfracties

  Bij de statenfracties van de VVD en GrienLinks zijn vandaag nieuwe commissieleden benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

 • Jochem Knol statenlid voor GrienLinks

  Jochem Knol uit Beetsterszwaag is vandaag beëdigd als lid van Provinciale Staten van Fryslân voor GrienLinks. Hij komt in de plaats van Matthijs Sikkes – van den Berg, die de staten verlaat om wethouder in Diemen te worden.

 • Drie nieuwe commissieleden bij de statenfracties

  Bij de statenfracties van CDA, FNP en PvdA zijn nieuwe commissieleden benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel meedoen aan het debat in de beeldvormende en oordeelvormende statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt. 

 • Artikel 1 Grondwet in publiekshal Provinciehuis

  Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft in het Provinciehuis in Leeuwarden vanmorgen de tekst van artikel 1 van de Grondwet onthuld. De tekst hangt in de publiekshal en is voor iedereen te zien.

 • Evelien Blaauw formateur nieuwe coalitie in Fryslân

  Evelien Blaauw uit Joure is op 17 april aangesteld als formateur van een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Fryslân. Dit is gebeurd op voordracht van het CDA. Ze gaat de komende weken om tafel met CDA, PvdA, VVD en FNP om een bestuursakkoord op te stellen. De gesprekken beginnen na de Pasen. De verwachting is dat het bestuursakkoord in juni klaar is.

 • Twee nieuwe commissieleden bij statenfracties PVV en VVD

  Bij de statenfracties van de VVD en de PVV zijn vandaag nieuwe commissieleden benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

 • Advies voor coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP

  CDA, PvdA, VVD en FNP kunnen de komende vier jaar een degelijke coalitie vormen om de uitdagingen waar Fryslân voor staat het hoofd te bieden.

 • Nieuwe commissieleden benoemd bij zes statenfracties

  Bij zes van de twaalf fracties in Provinciale Staten is op 10 april een nieuw commissielid benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de Statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

 • Einduitslag verkiezingen Provinciale Staten

  Op maandag 25 maart zijn de definitieve uitslagen van de statenverkiezingen vastgesteld. Dit gebeurde in een openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in Leeuwarden. Het proces-verbaal van de uitslagen is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.

Pagina opties