Nieuws

 • Cor Wijnstra beëdigd als nieuw commissielid Statenfractie 50PLUS

  (01-07-2020)

  Cor Wijnstra (50PLUS) is beëdigd als commissielid van Provinciale Staten. Als commissielid mag hij deelnemen aan het debat in de Steatekommisjes en het woord voeren op de Steatemerk.

 • Politieke zomerreces Provinciale Staten

  (01-07-2020)

  Op 6 juli begint het politieke zomerreces, dat duurt tot 17 augustus. Provinciale Staten heeft zolang geen vergaderingen. Op woensdag 19 augustus zijn de eerstvolgende openbare vergaderingen. Provinciale Staten wenst u een fijne en veilige zomer toe!

 • Gast van de Staten

  (03-05-2018)

  Wie graag eens achter de schermen van de provinciale politiek wil kijken, kan zich nu aanmelden als Gast van de Staten. Met dit initiatief willen Provinciale Staten inwoners en politiek dichter bij elkaar brengen.

Archief

Pagina opties