Gast van de Staten

Wie graag eens achter de schermen van de provinciale politiek wil kijken, kan zich nu aanmelden als Gast van de Staten. Met dit initiatief willen Provinciale Staten inwoners en politiek dichter bij elkaar brengen.

Een dagje meelopen met Provinciale Staten?

Van dichtbij meemaken hoe de statenleden debatteren over belangrijke zaken in de provincie Fryslân?
En benieuwd naar de gang van zaken in het Provinciehuis en de statenzaal?
Meld u dan aan als Gast van de Staten.

Programma

Als gast van de Staten wordt u op de Statendag ontvangen door twee statenleden. Onder het genot van een kopje koffie geven zij een korte uitleg over hoe een vergadering van Provinciale Staten werkt en wat er die dag zoal op de agenda staat. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen.

Daar wordt u door de voorzitter van PS, commissaris van de Koning Brok, welkom geheten. Rond 11.00 uur wordt u opgehaald voor een koffiemomentje, gevolgd door een rondleiding door het provinciehuis. Afsluitend schuift u aan bij de lunch van de statenleden.

Data

In de regel is er eens per maand op een woensdag gelegenheid om Gast van de Staten te zijn. Neem contact op met de Statengriffie over de mogelijkheden.

Informatie en aanmelding

  • Statengriffie: Tweebaksmarkt 52, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
  • Telefoon: 058 - 292 59 96
  • E-mail: statengriffie@fryslan.frl
  • Twitter: psfryslan
  • Facebook: provinsjale steaten
  • App: PS Fryslân

Waarom Gast van de Staten?

Democratie is een belangrijke kernwaarde van onze rechtsstaat. De betrokkenheid en interesse van de bevolking speelt daarbij een grote rol. Provinciale Staten hebben daarbij een belangrijke rol. Om de betrokkenheid van de inwoners bij de provinciale politiek te vergroten wordt het programma Gast van de Staten aangeboden. Doel van het aanbieden van dit programma is de politiek dichterbij te brengen. Zo kunt u als inwoner op een laagdrempelige manier kennismaken met de provinciale politiek.

Tijdens het programma Gast van de Staten kunnen belangstellenden de provinciale politiek een keer van dichtbij meemaken. Het programma wordt georganiseerd op een woensdag waarop de statenvergadering plaatsvindt. Per keer is er plaats voor, in eerste instantie, tien gasten. Dit aantal kan later worden uitgebreid.

Pagina opties