Nieuws en aankondigingen

Kunt u een nieuws- of persbericht niet vinden? Raadpleeg het archief van nieuws- en persberichten Provinciale Staten

Archief

 • Evelien Blaauw formateur nieuwe coalitie in Fryslân

  (17-04-2019)

  Evelien Blaauw uit Joure is op 17 april aangesteld als formateur van een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Fryslân. Dit is gebeurd op voordracht van het CDA. Ze gaat de komende weken om tafel met CDA, PvdA, VVD en FNP om een bestuursakkoord op te stellen. De gesprekken beginnen na de Pasen. De verwachting is dat het bestuursakkoord in juni klaar is.

 • Twee nieuwe commissieleden bij statenfracties PVV en VVD

  (17-04-2019)

  Bij de statenfracties van de VVD en de PVV zijn vandaag nieuwe commissieleden benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

 • Advies voor coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP

  (12-04-2019)

  CDA, PvdA, VVD en FNP kunnen de komende vier jaar een degelijke coalitie vormen om de uitdagingen waar Fryslân voor staat het hoofd te bieden.

 • Nieuwe commissieleden benoemd bij zes statenfracties

  (10-04-2019)

  Bij zes van de twaalf fracties in Provinciale Staten is op 10 april een nieuw commissielid benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de Statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

 • Einduitslag verkiezingen Provinciale Staten

  (26-03-2019)

  Op maandag 25 maart zijn de definitieve uitslagen van de statenverkiezingen vastgesteld. Dit gebeurde in een openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in Leeuwarden. Het proces-verbaal van de uitslagen is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.

 • Informatieronde nieuwe coalitie gestart

  (25-03-2019)

  Informateur Harry van der Molen heeft maandag de eerste gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe coalitie in Provinciale Staten. De informatieronde startte met Romke de Jong en Bea Bijlsma van D66. Later op de maandag en woensdag volgen de elf andere lijsttrekkers.

 • Deelnemende partijen statenverkiezingen bekend

  (11-02-2019)

  Het centraal stembureau heeft op 8 februari 2019 vastgesteld welke partijen er in Fryslân deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. In dezelfde zitting is bekendgemaakt welke lijstnummers de partijen hebben.

 • Rob Burger blijft statenlid voor SP

  (23-01-2019)

  Rob Burger uit Appelscha blijft tot de statenverkiezingen op 20 maart statenlid voor de SP. Sinds september verving hij Renny van der Heide (Lioessens) in Provinciale Staten wegens ziekte. De vervanging is vandaag omgezet in een vast statenlidmaatschap. Van mevrouw Van der Heide wordt in maart afscheid genomen.

 • Gast van de Staten

  (03-05-2018)

  Wie graag eens achter de schermen van de provinciale politiek wil kijken, kan zich nu aanmelden als Gast van de Staten. Met dit initiatief willen Provinciale Staten inwoners en politiek dichter bij elkaar brengen.

 • Provinciale Staten zoeken inwoners die nieuwe werkwijze willen ontwikkelen

  (30-03-2018)

  Inwoners van Fryslân die mee willen werken aan een nieuwe werkwijze kunnen zich bij de Staten melden. Deze werkwijze moet zorgen voor duidelijke spelregels tussen inwoners-initiatieven en de provincie. Steeds vaker kloppen inwoners hiervoor bij de provincie aan.

 • Zelf de provincie inrichten met het Provinciespel

  (26-03-2018)

  Nieuw bij PS: het Provinciespel! Dit is een initiatief van de provincie Fryslân in samenwerking met ProDemos. Dit levensechte spel is een nieuwe manier om jongeren inzicht te geven in de politiek in Fryslân. Zo begrijpen en onthouden ze beter hoe democratie werkt, wat de provincie doet en hoe het is om Statenlid te zijn. Het spel wordt daarom ook gespeeld in de Statenzaal van de provincie Fryslân.

Archief

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.