Nieuws en aankondigingen

Kunt u een nieuws- of persbericht niet vinden? Raadpleeg het archief van nieuws- en persberichten Provinciale Staten

  • Cor Wijnstra beëdigd als nieuw commissielid Statenfractie 50PLUS

    (01-07-2020)

    Cor Wijnstra (50PLUS) is beëdigd als commissielid van Provinciale Staten. Als commissielid mag hij deelnemen aan het debat in de Steatekommisjes en het woord voeren op de Steatemerk.

  • Politieke zomerreces Provinciale Staten

    (01-07-2020)

    Op 6 juli begint het politieke zomerreces, dat duurt tot 17 augustus. Provinciale Staten heeft zolang geen vergaderingen. Op woensdag 19 augustus is de eerstvolgende openbare vergaderingen. Provinciale Staten wenst u een fijne en veilige zomer toe!

Archief

Pagina opties