Sietske Poepjes

Sietske Poepjes

Portefeuille

 • Infrastructuur en mobiliteit
 • Taal, media, kunst en cultuur (inclusief KH 2018 en Omrop Fryslân)
 • Water (excl. DNA, inclusief Veenweide)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland
 • Voorzitter Ferkearoerlis OVVF
 • Voorzitter Stuurgroep N 381
 • Lid Stuurgroep Rijksweg 31 (verdeeld over drie stuurgroepen Zurich-Harlingen, Wâldwei en Haak om Leeuwarden)
 • Coördinatiegroep Vaarweg Lemmer-Delfzijl
 • Voorzitter Stuurgroep Centrale As
 • Lid Gebiedscommissie aanpassingsinrichtingen Centrale As
 • Voorzitter Stuurgroep Verkeersplein Joure
 • Adviseur Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • Lid noordelijk overleg Cultuur
 • (voorzitter van het) Netwerk Program Linguistic Diversity
 • Lid DB en AB Gemeenschappelijke Regeling Tresoar
 • Voorzitter Provinciaal Overlegorgaan Kustbeleid
 • Stuurgroep Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer
 • Bestuurlijk Overleg GS - Afstemmingsoverleg
 • Friese Waterschappen
 • Integraal Waterbeheer Terwisscha
 • Nederland Water Platform (lid AB)
 • Lid FWBK
 • Wetsus
 • Foarsitter Programmabestjoer SE-Fryslân
 • Foarsitter Gebietsplatfoarm SE-Fryslân
 • Voorzitter BC SOM
 • Lid DB SNN
 • IPO adhoc bestuurlijke adviescommissie Regionale Omroepen
 • IPO: POHO Cultuur

Email: secr.gs.poepjes@fryslan.frl

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Redactielid Bestuursforum CDA. Geen bezoldiging.

Video

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.