Sietske Poepjes

Portretfoto gedeputeerde Sietske Poepjes

Portefeuille

  • Klimaat
  • Energie
  • Cultuur
  • Onderwijs en taal
  • Fryslân 2028
  • Handelsmissies 
  • Waddenfonds

Email: secr.gs.poepjes@fryslan.frl

Nevenfuncties op persoonlijke titel

  • Redactielid Bestuursforum CDA. Geen bezoldiging.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.