Sander de Rouwe

Portefeuille

 • 1e loco
 • Financiën
 • Economische Zaken  (incl. Windpark, NOM)
 • Kennis en Onderwijs (incl. RUG / Campus Fryslân)
 • Kennis en Innovatienetwerk Fryslân
 • Bestuur, incl. toezicht gemeenten

Email: secr.gs.rouwe@fryslan.frl

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Alliander
 • Vitens
 • Aandeelhouderschap NOM BV
 • Foarsitter fan de Stjoergroep Gebietsagenda Súdwesthoeke
 • Foarsitter fan it adfysteam Zuidwest
 • Lid DB SNN
 • IPO POHO Financiën
 • VZ BC EZ SNN
 • IPO EZ
 • Lid nationale regiegroep Retailagenda
 • Lid bestuurlijk overleg IJsselmeeragenda
 • Aandeelhouder FOM bv

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Raad van Bestuur van Team Alert. Geen bezoldiging.
 • Raad van Bestuur Stichting International Award for young people. Geen bezoldiging.
 • Voorzitter Raad van Toezicht SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Geen bezoldiging.
 • Lid Raad van Toezicht van Bolswarder Studielenen. Geen bezoldiging.

Video

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.