Sander de Rouwe

Portefeuille

 • 1e loco
 • Economie
 • Financiën
 • Sport
 • IJsselmeer
 • Europese fondsen
 • Kwaliteit lokaal bestuur
 • Financieel toezicht
 • Windpark Fryslân
 • Campus Fryslân
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus

Email: secr.gs.rouwe@fryslan.frl

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Raad van Bestuur van Team Alert. Geen bezoldiging.
 • Voorzitter Raad van Toezicht SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Geen bezoldiging.
 • Lid Raad van Toezicht van Bolswarder Studielenen. Geen bezoldiging.

Pagina opties